Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Om Foreningen

Klubhuset i Dalum

 

Foreningen  i dag:

Foreningen som er en af de største på Fyn, har p.t. et medlemstal på ca. 350.

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Foreningen er medlem af Odense Å-Sammenslutningen. Foreningen er medlem af Vandpleje Fyn.

Som medlem får du fiskeret til mere end 40 km. attraktivt å-fiskeri.

Dalum Lystfiskerforening har en bådehavn ved Odense å, hvor medlemmer som har båd kan leje en plads. Der er ca. 42 pladser.

Prisen er, udover kontingentet til foreningen kr. 300,00 om året + depositum for nøgle.

Foreningen har mange aktiviteter som foregår i eller har udgangspunkt fra Dalum Lystfiskerforening's Klubhus, Mejeri 3,  Hjallese 5260 Odense S


Fluebinding:
Hver tirsdag fra 1. oktober til slutningen af april er der fluebinding. Vi mødes kl. 19.00 og sidder så og nørkler med fluer til forskellige formål. Der er de mere erfarne bindere som underviser.

Dette skal dog ikke afholde nogen fra at møde op, idet vi vil forsøge at tage godt imod nye, og "pejle os ind på" hvad du lige netop har brug for, og så hjælpe dig godt i gang

Junioraften:
Ungdomsforeningen, som er den største på Fyn, har fast junioraften hver onsdag.  Der undervises i grejfremstilling, fluebinding, fisketeknik og meget andet.

Fisketure:
Endvidere arrangeres turer af en eller flere dages varighed i både indland og udland.

Uddandelse:
Vi har mange dygtige ungdomsledere, og foreningen sender kontinuerligt unge på ungdomslederkurser i forbundsregi.

Aktiviteter:
Aktiviteterne kan naturligvis også ses her på vor hjemmeside.

Historie:
Foreningen blev stiftet i 1937, og foreningens første formand var civilingeniør Olaf Hallin. Olaf var formand helt frem til sin død i efteråret 1978. I december 1978 bliver Arne Jensen valgt som formand for foreningen. En post han bestred i næsten 25 år. Efter eget ønske bliver Arne afløst på posten af Ebbe Jensen ved generalforsamlingen i april 2003.

De nyere generationer af formænd, er tilsyneladende ikke så langtidsholdbare, som de foregående. Ebbe Jensen afløses i 2006, efter eget ønske, af Claes Rosenberg, som netop her ved generalforsamlingen i april 2009, har givet depechen videre til Palle Jørgensen, som altså er foreningens nuværende formand.

Det første stykke fiskevand, som foreningen lejede, var stykket fra Dalumvej og opstrøms til Skt. Klemens Skoven. Dette blev lejet af det daværende Dalum Sogneråd for et symbolsk beløb af kr. 1,00 pr. år

På dette stykke får foreningen i 1942 tilladelse til at anlægge en "havn". Der bliver etableret en bådebro med plads til 42 både. I 1952 køber foreningen en barak af Dalum Papirfabrik, som bliver opstillet på pladsen, for at tjene som  bådehus for havnens folk. Samtidig bliver arealet indhegnet. Og her står det den dag i dag.

Områder
Arrangementer 2015
Selskabslokaler
Send til en fiskeven
Send til en fiskeven
facebookFindOS